Framtidens Jord: Revolution inom Hållbar Odling

Framtidens Jord: Revolution inom Hållbar Odling

Framtidens Jord: Revolution inom Hållbar Odling

I samarbete mellan Econova och Skogsträdgårdens växter utvecklas nu en framtid där torvfri jord leder vägen mot hållbar odling. Denna nya generationens jord är särskilt framtagen för att möta yrkesodlarnas krav på hållbarhet och effektivitet.

Unikt Samarbete för Hållbar Framtid

Skogsträdgårdens växter, beläget i Höör, är en plantskola med fokus på fleråriga, ätbara ekosystem. Deras arbete med att odla framtidens mat i en klimatsmart process ligger i linje med Econovas strävan efter hållbarhet och innovation. Tillsammans utforskar de möjligheterna med en torvfri jord rik på lokala, återvunna råvaror.

Specialanpassad Jord för Ökad Hållbarhet

Den torvfria jorden är en specialblandning, skräddarsydd för att uppfylla specifika behov. Med en bas av nästan 100% återvunna råvaror, som biokompost och barkmull, säkerställer jorden optimal näring och vattenhållning. Detta ger en lätt och näringsrik odlingssubstrat utan att kompromissa med kvaliteten eller växternas hälsa.

Econovas Återvunna Råvaror

Econova, ledande inom trädgårdsprodukter, sätter hållbarhet i centrum genom att maximera användningen av återvunna material. Genom nära samarbeten med lokala industrier, omvandlar de restprodukter till högkvalitativ jord. Denna process minskar behovet av torv och bidrar till en mer hållbar trädgårdsbransch.

”Jordkockens” Recept för Framtiden

Emil Hillve, Econovas ”jordkock”, är hjärnan bakom utvecklingen av dessa innovativa jordrecept. Genom att samarbeta direkt med yrkesodlare som Skogsträdgårdens växter, skapar Econova produkter som inte bara möter, utan överträffar branschens förväntningar på hållbarhet och effektivitet.

Mot en Grönare Framtid

Det pågående projektet, med provodling i den nya jorden, markerar början på en spännande resa mot framtidens odling. Med ambitionen att inspirera branschen till ett mer hållbart tänk, hoppas Econova och Skogsträdgårdens växter att deras arbete kommer att leda till bredare acceptans och användning av torvfri jord.

Utvärdering och Framtidspotential

Provodlingen är bara början. Resultaten från denna säsong kommer att utvärdera jordens prestation och potential. Om framgångarna fortsätter, kan denna revolutionerande jord snart finnas tillgänglig för konsumenter, ytterligare stärkande framtidens hållbara odling.

Framtidens jord är här, och med den, en ny era av hållbarhet inom trädgårdsbranschen. Econova och Skogsträdgårdens växter är stolta över att leda denna gröna revolution, där varje säck jord inte bara näring till växterna ger, men även hopp om en bättre framtid för vår planet.